Disclaimer

Algemeen Het onderstaande is van toepassing op deze webshop. Door de webshop te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Aansprakelijkheid Alle informatie op deze webshop is bedoeld voor zakelijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webshop zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Regoort BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze webshop. Beschikbaarheid De informatie en aanbevelingen op deze webshop kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webshop zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten Het auteursrecht op deze website berust bij Regoort BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Regoort BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Regoort BV.